Trappor, lejdare & plattformar

Trappor, lejdare & plattformar av aluminium, avsedda för bl.a. reningsverk, industrimiljö samt maskinkonstruktioner. Trapporna är även användbara som utrymningstrappor. Lejdare är försedda med detaljer som medger enkel förflyttning. Trappor/lejdare har vangstycken av aluminiumprofiler med påsvetsade eller iskruvade steg av räfflad profil. Plattformar anpassas till varje objekts förutsättning. Golvprofiler finns i olika utformningar.
Samtliga golv- och trappstegsprofiler kan erhållas ohålade, hålade eller tvärräfflade (utom SFT 110/26 som enbart är längsräfflad).

Trappor/lejdare/plattformar av aluminium, avsedda för bl.a. reningsverk, industrimiljö samt maskinkonstruktioner.