Pinnräcken

Ett lättskött och underhållsfritt räcke med beklädnad av stående, rektangulära rör. Max öppningsmått mellan pinnarna är 100mm för att uppfylla gällande säkerhetskrav. Ni väljer själv om ni vill att pinnarna ska täcka balkongplattans kant eller sluta i höjd med
balkongplattans överkant. Höjden på beklädnaden måste vara minst 800mm för att inte vara klättringsbart, men vill ni ha högre beklädnad så löser vi självklart det!

Option:
– Kantavtäckning

Pinnräcken är ett lättskött och underhållsfritt räcke med beklädnad av stående, rektangulära rör.