Bommar för industrier, parker och bostadsområden

Lätta att hantera och montera, effektiva stoppers för obehörig trafik. Ger säkrare lekplatser och gångbanor. Montals väg-, sväng- och teleskopbommar passar överallt.