Skärmvägg E30

Vid inglasning av dubbelbalkonger krävs att mellanliggande vägg uppfyller minst brandteknisk klass E30. Vi erbjuder därför en skärmvägg av typ stålplåtsbeklädda sandwichpaneler med fyllning av mineralull. Sandwichpanelerna staplas ovanpå varandra och ansluts med erforderliga plåtar mot golv, tak samt fasad.
Sandwichelementen har en diskret trapetsprofilering som smälter in mot de flesta fasadtyperna.
Våra skärmväggar i E30-klass kan fås i en rad olika standardkulörer – fråga oss om vilka kulörer som finns tillgängliga för tillfället.

Vid inglasning av dubbelbalkonger krävs att mellanliggande vägg uppfyller minst brandteknisk klass E30