Pinnräcke

Beklädnad av stående kvadratiska rör, 20x20 mm. Välj att avsluta rören i överkant eller underkant på plattan. Det går också att låta rören gå ända upp mot överliggaren. Max öppningsmått mellan rören är 100 mm.

Ej täckt platta.


Spröjs mot överliggare.


Vy ovanifrån.

 

© Copyright www.montal.se