Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Trappor, Lejdare och Plattformar

Trappor/lejdare/plattformar av aluminium, avsedda för bl a reningsverk, industrimiljö samt maskinkonstruktioner. Trapporna är även användbara som utrymningstrappor.
Lejdare är försedda med detaljer som medger enkel förflyttning.
 
Trappor/lejdare har vangstycken av aluminiumprofiler med påsvetsade eller iskruvade steg av räfflad profil.
 
Plattformar anpassas till varje objekts förutsättning. Golvprofiler finns i olika utformningar.
 
Samtliga golv- och trappstegsprofiler kan erhållas ohålade, eller hålade, och tvärräfflade utom SFT 110/26 som enbart är längsräfflad.

Golvprofiler
SFG 250/40
Bredd: 250 mm Höjd: 40 mm
 
SFG 250/60
Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm
 
SFG 300/35
Bredd: 300 mm Höjd: 35 mm
 
Trappstegsprofiler
SFT 110/26
Bredd: 110 mm Höjd: 26 mm
 
SFT 185/32
Bredd: 185 mm Höjd: 32 mm
 
SFT 250/32
Bredd: 250 mm Höjd: 32 mm
 
SFT 250/60
Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm 
 
Vangstyckeprofiler
 
SFV 136/33
 
SFV 195/50
 
SFV 255/40

Globalmenu

Kontakt

Montal AB
Rågåker 49
SE 781 93 Borlänge

Tel:  +46 (0)243 883 30
Fax:  +46 (0)243 881 41

E-post: info@montal.se