Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Skyddsräcken

För gång- och cykelvägar, broar, idrottsanläggningar, parker, industrier, reningsverk mm. Utom- och inomhus, i radie, på plan eller i lutning.

Räcket har kvadratiska ståndare med en rad olika infästningsalternativ samt runda över- och mellanliggare. Kan kompletteras med sparkplåt.

Globalmenu

Kontakt

Montal AB
Rågåker 49
SE 781 93 Borlänge

Tel:  +46 (0)243 883 30
Fax:  +46 (0)243 881 41

E-post: info@montal.se

Genvägar skyddsräcken