Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Stomme

Stomme av aluminium till balkongräcke

Handledare finns i olika varianter liksom infästningar. Beroende på beklädnad varierar den övre och nedre följaren något. Ståndarprofil finns i två varianter. Standard är fyrkant 42x42 mm enligt ovan, och som tillval finns rektangulärt 42x20 mm med max c/c 900 mm. Alla våra räcken med ståndarprofil 42x42 mm är förberedda för inglasning.

Globalmenu

Kontakt

Montal AB
Rågåker 49
SE 781 93 Borlänge

Tel:  +46 (0)243 883 30
Fax:  +46 (0)243 881 41

E-post: info@montal.se