Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Om Montal

Räckesstomme - verkstadVår huvudproduktion idag är balkongräcken  och inglasningar till flerbostadshus, men även inom industrisektorn är vi stora vad gäller bland annat trappor, plattformar, luckor och räcken. Avvisarlister och manuella bommar hör också till vår kompetens.

 

Montal har drygt 40 års erfarenhet av räckestillverkning. Under den tiden har produkten kontinuerligt utvecklats till att idag omfatta kundanpassade räcken för många användningsområden och miljöer, såväl inom- som utomhus. Våra räcken tillverkas som färdiga komponenter för snabb, säker och enkel montering på plats med alla möjligheter till anpassning efter aktuella behov och förhållanden. Ingen svetsning behövs på montageplatsen, alla delar popnitas eller skruvas. 

Montal AB - kontor


Verksamheten är placerad i Borlänge. Vi har dessutom samarbetspartners runt om i landet, men är alltid intresserade av att få nya kontakter på marknaden. 
 


Montal AB ägs sedan januari 2016 av Montal Holding AB, och vårt systerbolag Montal Systems AB är en av Norges ledande aktörer på marknaden inom bland annat balkonginklädnad.

 

Aluminium

Alla våra produkter är av aluminium - vår tids material. Det rostar inte och påverkas inte heller av starkt förorenad stadsluft, saltmättad havsluft eller aggressiva miljöer som kan förekomma inom industrin. Aluminium behöver inte målas och underhållskostnaderna blir följaktligen minimala.

Globalmenu

Kontakt

Montal AB
Rågåker 49
SE 781 93 Borlänge

Tel:  +46 (0)243 883 30
Fax:  +46 (0)243 881 41

E-post: info@montal.se